Els probiòtics podrien millorar el control de l'asma en els nadons? - Farmacèutica online

Els probiòtics podrien millorar el control de l’asma en els nadons?

Segurament n’heu sentit molt a parlar dels prebiòtics, i cada en sentireu més a parlar. En aquest article parlarem de la relació entre prebiòtics, i asma en infants. S’ha fet una nova revisió sistemàtica a la Xina. En ella s’ha estudiat la suplementació amb probiòtics i la seva capacitat per prevenir l’asma o les sibilàncies. S’ha demostrat que els probiòtics poden millorar la funció pulmonar i el control de l’asma en els nadons.

Els detalls sobre la investigació duta a terme a la Xina s’han publicat en ACTA Academiae Medicinae Sinicae, una revista científica del país asiàtic. Concretament, la revisió va ser realitzada per investigadors de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Shandong. Es van analitzar 12 assaigs controlats aleatoris (ACA) en els quals es van estudiar els probiòtics i la prevenció de l’asma disponibles en bases de dades com PubMed, Embase i Cochrane Library.

D’altra banda, es van investigar sis revisions sistemàtiques sobre la intervenció probiòtica en el tractament de l’asma. Dels 12 ECA, la intervenció probiòtica es va administrar principalment a lactants, un a mares embarassades i els sis restants a mares embarassades i lactants. Es van estudiar un total de 3.937 subjectes.

Es van incloure les mares embarassades, perquè alguns estudis apunten a esbrinar si la suplementació amb probiòtics en les mares pot afectar la salut dels nadons.

Cal destacar que els ACA tenen un període de seguiment que va dels 3 als 8 anys, amb la prevalença de l’asma com un dels paràmetres de l’estudi. Les cepes probiòtiques administrades van variar des Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus paracasei o Bifidobacterium longum.


Els probiòtics i l’asma

Els investigadors van trobar que el suplement probiòtic no es va associar significativament amb un menor risc d’asma en els nadons. No obstant això, es va demostrar que la suplementació amb probiòtics podria millorar la funció pulmonar dels subjectes que pateixen asma. Tanmateix, els autors van subratllar que es necessita més investigació per validar la troballa.

També van suggerir investigacions futures per estudiar els efectes dels probiòtics en l’atac agut d’asma. De cara a la immunologia, la revisió va mostrar que no hi va haver diferències estadísticament significatives en el nivell d’anticossos IgE trobats en les mostres de sang dels subjectes que prenien probiòtics i els que prenien placebo.

“Cal fer més estudis sobre l’efecte dels probiòtics sobre els marcadors immunitaris com l’IFN-γ, TNFα i IL-4 “, van afegit els investigadors. Així mateix, van descobrir durant l’assaig que la suplementació preventiva amb probiòtics és generalment segura, “no va causar efectes secundaris importants”.

En resum, “la suplementació amb probiòtics no pot prevenir l’asma o les sibilàncies. En canvi, pot millorar la funció pulmonar i el control de l’asma en pacients asmàtics, encara que es necessiten més estudis “, van concloure els investigadors.

Be the first to comment

Gràcies a totes i tots per llegir el meu blog i seguir-me. Animo aquells que encara no ho fan a que ho facin. Si teniu qualsevol cosa a dir-me, us escolto :).

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: