Podem menjar iogurts caducats? - Farmacèutica online

Podem menjar iogurts caducats?

Font imatge : La curiosidad que picó al biólogo

Segurament t’hagi passat algun cop a la vida que treus un iogurt del fons de la nevera i quan el vas a obrir veus que a ha passat la seva data de caducitat. Què fas, el tires o te’l menges?

De fet, no hi ha estipulat un nombre de dies a partir de la data de caducitat o data de consum preferent en els que sigui segur consumir el producte un cop ha vençut la data de caducitat. El sentit comú ens fa pensar que les probabilitats que el producte no reuneixi les mateixes propietats que quan es va envasar augmenten a mesura que van passant els dies.

Tenint en compte que els iogurts son aliments microbiològicament estables en correctes condicions de conservació, es considera que encara que es sobrepassi la seva vida útil no té perquè suposar cap conseqüència per a la salut del consumidor. Així ho afirma Esther Carrera, professora de Nutrició i Bromatologia de la Universitat CEU San Pau, a Madrid.

El iogurt és un aliment amb un pH molt àcid, que fa molt difícil que s’estableixin patògens (agents biològics que poden produir malalties). A més, s’elabora amb llet pasteuritzada, eliminant així la càrrega microbiana des del principi del procés. Per aquest motiu, probablement el consum de iogurts caducats no tingui conseqüències deletèries (o verinoses) per a la salut; tot i que en microbiologia el risc zero no existeix.

Si pot ser que prendre un iogurt amb la data vençuda faci que l’aliment estigui més àcid, que hagi perdut humitat (estigui més sec), o bé que tingui un aroma o sabor diferent. Per aprofitar el màxim potencial del iogurt és millor respectar les dates estipulades.

Quin és aquest potencial?

Les propietats nutricionals d’un iogurt caducat no es modifiquen, sempre que es conservi en bon estat; però, els efectes probiòtics si es poden veure alterats, ja que la quantitat de microorganismes del iogurt descendeix a mesura que passen els dies des de la seva elaboració. Referent a això, val a dir que estudis d’envelliment del iogurt apunten que el producte manté les seves especificacions fins als 35 dies des de la data de fabricació, sempre que es conservi adequadament.

La polèmica de la data de consum preferent

El consumidor ha de conèixer la diferència entre “data de caducitat” i “data de consum preferent”, ja que tenen implicacions diferents en el producte. Això és: els aliments microbiològicament molt peribles, és a dir, aquells en que el consum després d’un curt període de temps pugui suposar un perill immediat per a la salut, han d’etiquetar amb data de caducitat. La resta d’aliments tindran data de consum preferent, que indica que a partir de la mateixa no es garanteix que les característiques sensorials, d’aroma, gust o textura estiguin al cent per cent.

El Reial Decret 176/2013 va establir que els iogurts passaven a tenir data de consum preferent, en lloc de data de caducitat, a causa de les característiques d’aquest aliment. Aquesta nova normativa va suposar una polèmica entre el Ministeri d’Agricultura i els fabricants, ja que el primer sosté que un producte com el iogurt ha de tenir data de consum preferent en lloc de data de caducitat, mentre que els segons, en general, prefereixen seguir etiquetant amb data de caducitat, ja que no es fan responsables de les possibles intoxicacions després del consum d’un iogurt caducat. Al final, la decisió final respecte a indicar en l’etiquetatge data de consum preferent o de caducitat la pren el propi fabricant en funció dels estudis de vida útil microbiològica realitzats als aliments.

Tres senyals que indiquen si el iogurt ja no s’hauria de menjar

Donada l’estabilitat del producte, són principalment els errors en el segellat de l’envàs i / o unes condicions de conservació deficients les principals responsables d’alteracions en l’aspecte, sabor o aroma.

Les tres senyals que un iogurt es troba en mal estat són les següents:

  1. No consumir els envasos del iogurt amb la tapa perforada, oberta parcialment, destenyida, humitejada o envasos amb fissures o trencats. Totes aquestes dades indicarien un mal emmagatzematge del producte, amb el consegüent risc d’intoxicació a causa d’una possible contaminació del mateix.
     
  2. Si després d’obrir el iogurt, encara que estigui dins d’un envàs íntegre, té més líquid del que és habitual o la textura és diferent a la comuna (grumollós o esquerdat), també hem de rebutjar el producte per evitar el risc d’intoxicació.
     
  3. Una olor o sabor agre o àcid també indica que el iogurt no està en bon estat.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: