Enalapril: ¿amb quins medicaments interacciona? - Farmacèutica online

Enalapril: ¿amb quins medicaments interacciona?

L’ enalapril és un fàrmac ja clàssic de la família dels inhibidors de l’enzim convertidor de l’angiotensina (IECA), que sol emprar-se per tractar la hipertensió arterial. “Si bé, en els seus ja 20 anys d’existència, ha demostrat més utilitat en insuficiència cardíaca i cardiopatia isquèmica, afirma Vicente Arrarte, president electe de la Secció de Risc Vascular i Rehabilitació Cardíaca de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC).

També s’utilitza en el tractament del dany renal induït per la diabetis, afegeix Laura Aliaga, coordinadora del Grup de Treball de Gestió del Medicament de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (Semergen).

Com actua aquest medicament?

L’angiotensina II estimula la contracció dels vasos sanguinis i augmenta l’absorció de sodi en els ronyons, pujant la tensió arterial. L’enalapril inhibeix la producció d’angiotensina II i, per tant, disminueix la tensió arterial.

Són molts els fàrmacs que poden interaccionar amb l’enalapril, pel que és un medicament que necessita estricte control en la seva pauta, així com en l’ajust de dosi.

Com cal prendre-ho?

Aquest medicament es pren per via oral en forma de comprimits per ingerir amb aigua o bucodispersables (els que es dissolen a la boca). S’aconsella la seva administració en una dosi única diària, però en pacients amb insuficiència cardíaca podria administrar-se en dues preses al dia. Aquest medicament es farà servir amb la dosi mínima eficaç i s’anirà ajustant la posologia segons les necessitats i el grau de funcionalitat renal.

Aquesta variació de la dosi s’ha de fer sempre sota supervisió mèdica. No hi ha especials indicacions per a la presa de l’enalapril, ja que es pot ingerir amb els àpats o fora d’ells amb un got d’aigua”.

Quins efectes secundaris té?

Com tots els fàrmacs que han tingut estudis minuciosos per a la seva utilització, l’enalapril té una fitxa tècnica en què s’expliquen amb detall tots els possibles efectes secundaris que podrien aparèixer. És especialment rellevant la presència d’hipotensió, ja que es tracta d’un fàrmac hipotensor que, emprat en pacients amb tensió arterial baixa o a alta dosi, podria no ser tolerat adequadament. El possible augment de potassi en sang, especialment en pacients amb insuficiència renal, i la presència de tos (en un baix percentatge, però de forma relativament freqüent), obliguen a la suspensió de la medicació i substitució per fàrmacs d’una altra família.

Potser un dels més coneguts i freqüents sigui la tos, però aquest fàrmac té altres efectes secundaris també a tenir en compte, com nàusees, sequedat de boca, palpitacions, mareig, rampes musculars, anèmia i pancitopènia, entre molts.

D’altra banda, la fotosensibilitat i la hipersensibilitat a fàrmacs de vegades no és fàcil de detectar. En el cas de l’enalapril, està descrita i consta en la seva fitxa tècnica, per tant s’hauran de prendre les mesures adequades.

Interacciona amb molts fàrmacs

Són moltes les interaccions medicamentoses de l’enalapril. Entre elles, destaquen les següents:

♥   AINE (antiinflamatoris no esteroides). Disminueix l’efecte antihipertensiu, i augmenta el risc d’hiperpotassèmia i d’insuficiència renal.
♥   Antiàcids. Es dóna una dràstica reducció de l’absorció del antihipertensiu amb pèrdua del seu efecte.
♥   Heparina. L’administració conjunta de l’enalapril i l’heparina pot produir hiperpotassèmia (augment anormal de la concentració sanguínia de potassi) i un increment del risc d’arrítmies greus.
♥   Els anestèsics i l’alcohol poden potenciar la hipotensió induïda per l’enalapril.
♥   Els antidepressius tricíclics també augmenten la hipotensió.
♥   ARA II (antagonistes dels receptors d’angiotensina II). Hiperpotassèmia, hipotensió i insuficiència renal.
♥   Amb alguns antidiabètics orals es pot produir hipoglucèmia.
♥   Amb alguns diürètics i fàrmacs hipercalemiantes s’han descrit casos d’hiperpotassèmia.

Per això, en el moment de la prescripció d’enalapril és important comentar amb el metge l’ús d’aquests fàrmacs. Especialment interessa conèixer que no és aconsellable la presa conjunta de fàrmacs del mateix eix renina-angiotensina-aldosterona, com ara la combinació IECA (enalapril) -ARAII o un inhibidor de la renina.

Quines són les seves contraindicacions?

Pel que fa a les contraindicacions de l’enalapril, els experts esmenten la hipersensibilitat i al·lèrgia al seu component i els antecedents d’angioedema. Tampoc s’aconsella el seu ús en el segon i tercer trimestre d’embaràs, ni tampoc en cas de trasplantament renal recent.

Errors freqüents en usar enalapril

Els errors més freqüents en el seu ús són els que apareixen en interaccionar amb altres fàrmacs. Dins d’aquests, el més comú és la interacció amb els antiinflamatoris, ja que són medicaments que es poden comprar sense recepta i és habitual que pacients en tractament amb enalapril decideixin utilitzar ibuprofè o qualsevol altre AINE sense consultar el seu metge.

A més a més, al tractar-se d’un tractament per a malalties cròniques és freqüent la manca d’adherència a la medicació, sent important evitar oblits freqüents en les preses o suspensió temporal per a un correcte control tensional.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: